Gå med i Riks-SMASK

Den orkester som uppfyller följande kriterier kan ansöka om medlemskap hos Riks-SMASK.

Orkestern ska

Efter att ansökan lämnats in ska orkestern delta på en (prov)festival. När denna festival avslutats kan Riks-SMASK besluta om medlemskap enligt 3§ i Stadgarna.

Vill du starta en ny studentorkester?

Hör i så fall av dig omedelbums till styrelsen så kan du få hjälp på traven. Vi kan hjälpa er komma in i kulturen, få kontakt med andra orkestrar, dela med oss av tips och erfarenheter men även praktiska saker som att skaffa en startuppsättning arrangemang och dylikt.