Reseersättningsblankett

Information Ansökan om Resebidrag från Riks-SMASK:
Syftet med detta bidraget är att uppmuntra till, och möjliggöra, att föreningsaktiva i Rikssmask kan åka och hälsa på varandra.
Att en show sätts upp i andra delen av vårt avlånga land ska inte hindra att en åker dit och njuter av studentikos orkestermusik eller motsvarande.
Innan du bokar resa, läs igenom vad som gäller här nedan, så blir det inga tråkiga överraskningar efteråt.

Typ av envenemang : konsert eller jubileum eller motsvarande stor årsfest som sätts upp av rikssmaskansluten förening dit alla är inbjudna. Hit räknas inte SOF eller STORK. Om det annonserats på rikssmask.se kan alla anses inbjudna.

Resa : Från stad till stad, stadstrafik räknas ej med. Billigaste färdsättet (som ändå tar dig fram och tillbaka under samma helg, alltså kräver vi inte att någon ska cykla lund till luleå). Detta innebär för tåg i regel andra klass (kampanjer kan dock utgöra undantag). Boka i god tid så inte priset rusar iväg. SJ släpper sina biljetter 3 månader innan avresedatum och då är de som billigast.

Bil : Kostnaden utgår från milersättning (18,50kr/mil) och är oberoende av hur många ni är i bilen. Utbetalningen sker alltså till en person även om flera åker med.

Money money money : Av det som du lägger ut för resan som går över 600kr, men bara upp till 1500, betalar rikssmask ut 60%.

Exempel 1 : Köper tågresa, 2a klass, för 1100kr. 60% av det över 600kr är 300kr som rikssmask står för. Kostnaden för dig blir i slutändan 800 istället för 1100.
Exempel 2 : Köper flyg i god tid, men det är långt att resa och tiden då du reste som ungdom är sedan länge förbi, och priset landar på 1800kr. Av detta är det 900 som landar i intervallet 600-1500 och som rikssmask står för 60% av, vilket blir 540kr.
Exempel 3 : Åker 50 mil med tre personer i bil. Kostnaden beräknas utifrån milersättning (50x18,50=925). 60% av det över 600kr är 195kr som Riks-Smask står för.

Maxbelopp : 4000kr per förening och kalenderår. Av anledningen att vi ska kunna hålla koll på detta skickas kvitton in i klump från föreningen.

Utbetalning : Sker från rikssmask till respektive förenings konto då ifylld blankett skickas in (en för varje resande) tillsammans med kontonummer eller motsvarande, samt kvitton.

Godkännande från kassören: För att en utbetalning ska ske är det bäst att kolla med rikssmask kassör innan så att evenemanget du ska besöka är rimligt, och att din förening inte gjort slut på sin budget för året. Då kan du vara säker på att få tillbaka pengar från rikssmask. Utbetalningar kan ske efteråt även om detta inte gjorts, men är inget du bör räkna med.

Vid oklarhet kontakta Riks-SMASKs kassör, se kontaktuppgifter på rikssmask.se
TLDR; om du bokar resa för mer än 600kr för att hälsa på en Riks-SMASKansluten förenings evenemang kan du få tillbaka pengar.

Reseersättningsblanketten för nedladdningEventersättningsblankett

Här finns Riks-SMASKs Eventsersättningsblankett, där man ansöker om ersättning för utlägg för gratis- eller rabatterade biljetter vid tex. jubileum eller andra shower.

Bakgrund:
Medlemsförening i Riks-SMASK som bjuder gäster (traditionellt 2 personer per förening) från andra medlemsföreningar att gå gratis på konsert och fest, eller ger gäster rabatt, får upp till 50% av kostnaden för detta täckt av Riks-SMASK - dock max 1500 kr/år per förening.

För att få ut bidrag åligger det sökande förening att:
- I god tid annonsera sitt evenemang till alla medlemsföreningar i Riks-SMASK.
Lämpliga kanaler för detta är till exempel: kalendarium och mailutskick på rikssmask.se, Riks-SMASKs sidor på Facebook och Twitter.
- Fylla i och skicka in ansökningsblankett till Riks-SMASK senast 60 dagar efter genomfört evenemang

Det är också viktigt att informera i inbjudan att möjligheten till gratis- och/eller rabatterade biljetter finns.

Det åligger Riks-SMASKs styrelse att:
- Följa upp och vid behov justera maxbeloppet så att föreningen inte börjar gå med underskott.
- På ett tydligt sätt meddela kongressen hur mycket sponsring som betalats ut och till vilka, till exempel i verksamhetsberättelsen.

Denna blankett skickas in ifylld till Riks-SMASKs styrelse. Adressen finns i blanketten.

Eventersättningsblanketten för nedladdning