Eventsersättningsblankett

Här finns Riks-SMASKs Eventsersättningsblankett, där man ansöker om ersättning för utlägg för gratis- eller rabatterade biljetter vid tex. jubileum eller andra shower.

Bakgrund:
Medlemsförening i Riks-SMASK som bjuder gäster (traditionellt 2 personer per förening) från andra medlemsföreningar att gå gratis på konsert och fest, eller ger gäster rabatt, får upp till 50% av kostnaden för detta täckt av Riks-SMASK - dock max 1500 kr/år per förening.

För att få ut bidrag åligger det sökande förening att:
- I god tid annonsera sitt evenemang till alla medlemsföreningar i Riks-SMASK.
Lämpliga kanaler för detta är till exempel: kalendarium och mailutskick på rikssmask.se, Riks-SMASKs sidor på Facebook och Twitter.
- Fylla i och skicka in ansökningsblankett till Riks-SMASK senast 60 dagar efter genomfört evenemang

Det är också viktigt att informera i inbjudan att möjligheten till gratis- och/eller rabatterade biljetter finns.

Det åligger Riks-SMASKs styrelse att:
- Följa upp och vid behov justera maxbeloppet så att föreningen inte börjar gå med underskott.
- På ett tydligt sätt meddela kongressen hur mycket sponsring som betalats ut och till vilka, till exempel i verksamhetsberättelsen.

Denna blankett skickas in ifylld till Riks-SMASKs styrelse. Adressen finns i blanketten.

Blanketten för nedladdning