Historik

Som gammal ordförande för både det ena, SMASK, och det andra, Riks-SMASK, och dessutom ett förflutet i SMusK, har jag vissa arkivrester att konsultera när en viktig fråga dyker upp.

Hornboskapen anno 1938 I begynnelsen var SMASK, Stockholms Musicerande Akademiska Samarbetande Kårorkestrar. Jag vill minnas att man vid något tillfälle diskuterade om sista ordet inte kunde förkortas till Kårkestrar. Nå, SMASK bildades 1966 för att orkestrarna skulle kunna hävda sina intressen mot karnevalsledningarna. SMASK var en behovsanpassad organisation som stärktes mot slutet av 60-talet. Omkring 1970 valdes dess förste ordförande, undertecknad.

Under första halvåret 1972 föreslog Lars Troedsson, Kårsdraget, att det var dags att försöka bilda en riksorganisation. Förslaget mottogs med entusiasm. Arbetsnamnet blev Riks-Mask tills vidare. SMASK-byråkratin jobbade vidare med projektet och samlade in orkesteradresser. Ordföranden, som jobbat någon tid på Vattenfall och just medverkat i en kalkylerarkurs i Södertälje, bokade in ett studentorkestermöte på samma internat den 2-3 december 1972.

Sjutton tillresta representanter bestämde:

  1. Att Riks-SMASK, Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar skulle bildas.
  2. Vad Riks-SMASK skulle syssla med.
  3. En tjusig definition på studentmusik: En humoristisk, respektlös form av musikutövning, oftast framförd i akademiska sammanhang där den fulla spelglädjen och inte nödvändigtvis den musikaliska ekvilibristiken kommer i första hand.
  4. Vidare beslöts det att Göteborg skulle utforma 17 minnesmedaljer och de väntar vi fortfarande på.

Ordföranden, dvs undertecknad, uppmanades ordna en Riks-SMASK-festival i början av maj 1973 i Gränna eller annan lämplig centralort. (Inom parentes kan nämnas att jag steg av tåget redan i Linköping med de konsekvenser detta medförde för historiens gång).

Till eftermiddagens presskonferens kom inga pressrepresentanter, egendomligt nog. Tyvärr hade man begravningskaffe i den andra halvan av rummet med endast dragspelsvägg emellan de båda sammankomsterna. Middagen serverades sedan av outgrundlig anledning i separat festvåning.

Så började det hela. Och på den vägen är det. Lefve den sanna musiken! Studentmusiken!

Mats Öhman, Gråskägg, Riks-SMASK