Välj region

Svea rikes land Göteborg Stockholm Södra Sverige Uppsala Övriga Sverige Utomlands Vilande Alla aktiva

Alla landets medlemsorkestrar/baletter är grupperade i regioner till lagom stora enheter som representeras i styrelsen av var sin generalsekreterare.

Spelar du i en orkester som inte är medlem i Riks-SMASK? Eller funderar du och en gäng glada kamrater på att starta eller återuppta en vilande studentorkester?
Läs i så fall mer här!