Wijkmanska Blecket

Wijkmanska Blecket

www.blecket.org

Skicka ett mail

Kommendörkapten: Axel Wengrud
Styrman: Henrik Storfors

Uplands nation
S:t Larsgatan 11
753 11 UPPSALA

Norra Europas intensivaste studentorkester.

Diskografi

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.

Engagerade medlemmar

Axel "E!" Wengrud Generalsekreterare Uppsala 2018-2019
Christofer "Hank" Bäcklin Webbmaster
Ordförande
Generalsekreterare Uppsala
2008-2012
2007-2008
2006-2007
Fanny Ekblom Johansson Ordförande
Generalsekreterare Uppsala
Kassör
2011-2012
2009-2010
2009-2010
Isabelle Söder Kassör 2010-2011
Anders Carlsson Kassör 2007-2008
Lasse "Ylle" Yledahl STORK-general 2002
Charlotte "Lotta" Flodmark Generalsekreterare Uppsala
Ordförande
1998-2000
1999-2000
Torbjörn Sterner Ordförande 1995-1996
Katarina "Kattis" Bäcklund Stålenheim Kassör
STORK-general
1989-1993
1988