LiTHe Blås och Blåsyran

LiTHe Blås och Blåsyran

http://www.litheblas.org/

Skicka ett mail

0703256921

Dictator: Marcus "Kartongqvist" Dahlqvist

LiTHe Blås
Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps
Linköpings Universitet
581 83 LINKÖPING

0703256921 (ordförande)

LiTHe Blås är orkestern som hängivet ägnar sig åt studentmusik. Våra färger är blå och off-yellow och vi kommer från Linköpings universitet. Som sig bör har vi en avdelning för stepphöns också. Denna balettflock bär det klangfulla namnet BlåsYran och deras dansförmåga är vida omtalad. LiTHe Blås brukar uppträda på diverse muntra tillställningar på universitetet eller annorstädes i vårt vackra land. Ibland räcker inte ens Sverige till. Då styr vi kosan mot mer exotiska länder, bl.a. under Eurotour.

Diskografi

Kursiverade skivor saknar vi fysiska kopior på i arkivet. Om du är medlem i LiTHe Blås och Blåsyran vore vi oerhört tacksamma om du kunde försöka leta fram dem så att de inte går förlorade för framtiden.

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.

Engagerade medlemmar

Simon "Barnbarnet" Calderon Generalsekreterare Övriga Sverige 2018-2019
Michaela "Alko" Wissing Webbmaster 2018-2019
Johan "Roffe Kalkon" Dahl Kassör
Generalsekreterare Övriga Sverige
2017-2018
2017-2018
Pernilla de-Wall Larsson Kassör 2016-2017
Alexandra "Balex" Eklund Ordförande
Kassör
Generalsekreterare Övriga Sverige
2016-2017
2014-2016
2013-2014
Björn "Fröken Björn" Lagerström Revisor
Ordförande
Kassör
2014-2016
2012-2013
2006-2007
Josefin "Janne" Ringenson Generalsekreterare Övriga Sverige 2015-2016
Tobias "Romeo" Romu Revisor
Generalsekreterare Övriga Sverige
2012-2016
2008-2009
Johan "Fimpen" Larsson Generalsekreterare Övriga Sverige 2014-2015
Gustaf "Barnet" Bengtz Kassör 2013-2014
Daniel "Len" Eriksson Revisor
Kassör
2012-2014
2008-2009
Joakim "Eljas" Eljas Ordförande
Generalsekreterare Övriga Sverige
2010-2011
2009-2010
Christopher "Stophe" Tholander Ordförande
Generalsekreterare Övriga Sverige
2008-2009
2007-2008
Mattias "Beppe" Johansson Generalsekreterare Övriga Sverige 2006-2007
Erik "Hugo" Lindblad Ordförande
Generalsekreterare Övriga Sverige
2006-2007
2005-2006
Nina Lindahl Kassör 2005-2006
Martin "Tom" Uddén Ordförande
Generalsekreterare Övriga Sverige
SORK-general
2005-2005
2003-2005
2004
Stefan Nilsson Ordförande
Generalsekreterare Övriga Sverige
2002-2004
2001-2002
Johan "Lars Demian" Säfholm Ordförande
Generalsekreterare Övriga Sverige
2000-2001
1999-2001