Kårsdraget och Kårsetten

Kårsdraget och Kårsetten

http://www.karsdraget.se

Skicka ett mail

08-15 39 30

Kapellmästare: Elsa Costes

Box 50020
116 44 STOCKHOLM

Kårsdraget är Stockholms Universitets största, bästa, vackraste och enda stundentorkester!
Sedan 1958 har vi bjudit på underbar underhållning med glimten i örat.

Sedan 1972 har vi också med oss Baletten Kårsetten!

Diskografi

Kursiverade skivor saknar vi fysiska kopior på i arkivet. Om du är medlem i Kårsdraget och Kårsetten vore vi oerhört tacksamma om du kunde försöka leta fram dem så att de inte går förlorade för framtiden.

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.

Engagerade medlemmar

Karin "MammaQ" Nilsson Ordförande
Generalsekreterare Stockholm
2017-2018
2016-2017
Elin "Vegelin" Jakobsson Webbmaster
Ordförande
2012-2016
2015-2016
Agnes "Ångest" Ambrosiani Generalsekreterare Stockholm 2011-2012
Johan Pütz Revisor
Generalsekreterare Stockholm
2009-2010
2002-2004
Anna "Dolly" Mühlenbock Generalsekreterare Stockholm 2007-2008
Kajsa Ögård Generalsekreterare Stockholm 2004-2006
Tania Asklund Generalsekreterare Stockholm 2000-2002
Torbjörn "Tobbe" Nager Generalsekreterare Stockholm 1999-1999