KHMMC Blåshjuden

KHMMC Blåshjuden

www.blashjuden.se

Skicka ett mail

031-20 99 90

President: Fredrik Cahlin

Villa Medici
Högåsplatsen 6
412 56 GÖTEBORG

Kungliga Hofmessingsmusiquecorpsen (KHMMC) Blåshjuden af Göteborg

Blåshjuden grundades av Inseminator Björn "Nalle" Lindholm år 1952 och hyllar, i ord och handling Hans Majestät Konung OSCAR II.

Blåshjuden spelar i Dolmor vars förebild är hämtad från husarens dolmor. Till nämnda dolmor bärs röda strumpor, gula byxor med röda revärer samt svarta skor.

Vi spelar en musikalisk fulländad repertoar bestående av marschmusik från väldens alla hörn samt diverse andra stycken när andan faller på. Blåshjuden välkomnar alla medlemmar i Medicinska föreningen med mogen eller mognande musikalisk talang av vilken grad det vara må.

Diskografi

Kursiverade skivor saknar vi fysiska kopior på i arkivet. Om du är medlem i KHMMC Blåshjuden vore vi oerhört tacksamma om du kunde försöka leta fram dem så att de inte går förlorade för framtiden.

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.