Musikcorpset Mistluren

Musikcorpset Mistluren

https://www.facebook.com/MusikcorpsetMistluren

Skicka ett mail

Ordförande: Rebecca "Lasse" Malmborg

Handelshögskolan
Box 680
405 30 GÖTEBORG

Musikcorpset Mistluren är Handelshögskolan i Göteborg fantastiska orkester. Sedan mer än 50 år tillbaka har vi levererat musik från vitt skilda genrer som fått det att spritta i både ben och sinne.

Diskografi

Kursiverade skivor saknar vi fysiska kopior på i arkivet. Om du är medlem i Musikcorpset Mistluren vore vi oerhört tacksamma om du kunde försöka leta fram dem så att de inte går förlorade för framtiden.

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.

Engagerade medlemmar

Ida "Päron" Petersson Kassör 2018-2019
Philip "Sebbe" Ideström Generalsekreterare Göteborg 2012-2013