SiGHstinska Kapellet

SiGHstinska Kapellet

sighsten.ghnation.se/

Skicka ett mail

Storinkvisitor: Emil Dahlöf

Sighstinska Kapellet är ett studentstorband med anknytning till Gästrike-Hälsinge nation (GH) i Uppsala. Bandet, som består av uppåt 20-talet musiker och sångare, koncentrerar sig på svängig storbandsjazz, mycket väl lämpad till styrdans. Man kan höra oss på många av GH nations tillställningar, men också på våra egna danskvällar Battle of the Bands som brukar anordnas några gånger per termin. En s.k. "Battle" går ut på att två olika storband spelar alternerande set hela kvällen, vilket betyder, i runda tal, 4 timmar nästan non-stop jazzig styrdansmusik. Tag på dig dansskorna dessa kvällar och dyk upp kl 21 i stora salen på GH nation. Inträde 40 riksdaler. Kårleg krävs. Bar, swing och glatt humör finnes!

Diskografi

Kursiverade skivor saknar vi fysiska kopior på i arkivet. Om du är medlem i SiGHstinska Kapellet vore vi oerhört tacksamma om du kunde försöka leta fram dem så att de inte går förlorade för framtiden.

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.