Diskografi

Kursiverade skivor saknar vi fysiska kopior på i arkivet. Om du är medlem i Östgöta nationskapell vore vi oerhört tacksamma om du kunde försöka leta fram dem så att de inte går förlorade för framtiden.

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.