Hornboskapen

Hornboskapen

www.hornboskapen.com

Skicka ett mail

018-46 09 59

HB-anförare:
Musikanförare:

c/o Södermanlands-Nerikes nation
S:t Olofsgatan 16
753 12 UPPSALA

Orkestern bildades 1843 och är därmed förmodligen världens äldsta studentorkester.Repertoaren spänner över hela det musikaliska fältet, från gregorianska hymner och västafrikansk folkmusik till tolvton och friformjazz. Hornbokapen brukar dock välja att koncentrera sig på det vinnande konceptet marscher, gladjazz, schlagers och umpah.

Diskografi

Om något saknas i listan eller om du vill lämna in en skiva till arkivet ta kontakt med ordföranden.

Engagerade medlemmar

Molle Olson STORK-general 2016
Karin Andersson STORK-general 2014
Maja "Sören" Almgren Kassör 2012-2013
Martin Zeller Generalsekreterare Uppsala 2011-2012
Filip Lindström Generalsekreterare Uppsala 2010-2011
Sofie Mååg Ordförande
Generalsekreterare Uppsala
2009-2010
2007-2008
Andreas Keränen Generalsekreterare Uppsala 2008-2009
Linda Österberg STORK-general
Ordförande
Generalsekreterare Uppsala
2008
2005-2006
2004-2005
Karin Sandberg STORK-general
Generalsekreterare Uppsala
2006
2003-2004
Petter Wallgren Generalsekreterare Uppsala 2005-2006
Anna Krafft Generalsekreterare Uppsala 2002-2003
Jonas Haulin Generalsekreterare Uppsala 2001-2002
Erik Naeser Ordförande
Generalsekreterare Uppsala
2001-2002
2000-2001