Vilande medlemmar

Följande orkestrar/baletter har varit medlemmar i Riks-SMASK men har inte haft någon verksamhet på länge och successivt dött ut. Skulle de återuppstå får de omedelbart tillbaka sin status som aktiv medlem och får vara med som alla andra.

Gjallarhornen

Gjallarhornen

http://www.solace.mh.se/~gjallarhornen/

Skicka ett mail

Studentkåren
Grönborgsgatan 18
852 37 SUNDSVALL

Mer info

Laxblecket

Laxblecket

Mer info

Mercblecket och Efterfrågekurvorna

Mercblecket och Efterfrågekurvorna

Skicka ett mail

08-506 929 15

Box 6501
113 83 STOCKHOLM

Handelshögskolans före detta orkester.

Mer info

Republikorkestern i Östersund

Republikorkestern i Östersund

Skicka ett mail

Studentkåren i Östersund (Re)publikorkeztern
Mitthögskolan
831 25 ÖSTERSUND

Mer info

Skalärmusikkåren och Skaletten

Skalärmusikkåren och Skaletten

www.smusk.nu

Skicka ett mail

08-411 34 23

THS
100 44 STOCKHOLM

1:a kongl. SkalärMusikKåren hemmahörande på E-sektionen på KTH.

Mer info

Utblås1 - Studentorkestern i Jönkping

Utblås1 - Studentorkestern i Jönkping

http://www.utblas1.se/

Skicka ett mail

0739-837847

Ordförande: Nils Ingvarsson

Jönköpings Studentkår/Utblås1
Gjuterigatan 3 C
553 18 Jönköping

Mer info

Vågspelet - Studentorkestern i Karlskrona

Vågspelet - Studentorkestern i Karlskrona

http://www.bsk.bth.se/~vagspel/

Blekinge Studentkår
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
371 79 KARLSKRONA

Mer info

Wermeslaget och Benwermarna

Wermeslaget och Benwermarna

www.varmlandsnation.se/

Mer info