Minnesanteckningar från mötet med SOF- & STORK-kommittéerna

 

 

 

En förfrågan om medlemmen önskar fadder bör tas med redan i anmälan till festivalen. Då det är mycket svårt att få fram bra faddrar, bör dessa främst delas ut i till de medlemmar som verkligen behöver sådan!

 

Stora problem rådde med öltillstånden på SOF 2001. Det blev flera ölområden och ingen öl till maten i Cupolen. Det senare berodde på att man då hade fått köpa öl via Cupolens tillstånd och därmed till avsevärt högre priser (vanliga restaurangpriser).

 

Informationen inför SOF & STORK bör vara övertydlig. Det ska inte finnas minsta möjlighet till misstolkning.

 

Kommittén bör ta reda på storleken på respektive orkester/balett, så att scenval kan anpassas därefter.

 

Det bör – liksom i samband med SOF 2001 – finnas en hemsida med allmänna frågor och svar, t ex om vilken utrustning som finns på respektive scen.

 

Betonades att det är mycket viktigt att märka sina saker! Annars kan det vara svårt att få tillbaka dem, om de råkar följa med en annan orkester hem t ex.

 

Konstaterades att PR är mycket viktigt, framför allt i Uppsala där studentorkestrarna på många håll har dåligt rykte eller är helt okända. SOF får 100000 kr från kommunen – budgeterade pengar! Varför går det inte att få till samma deal i Uppsala?

 

När det gäller kortegen finns vissa lastbilsmöjligheter. Dock går det inte att lova något. I samband med SOF 2001 kom det tio återbud på lastbilar dagen före kortegen – mycket svårt att planera alltså! I den mån kortegedeltagarna har talat om att de tänker ha med sig eget PA och spela hög musik sätts aldrig en orkester/balett i direkt anslutning. Det är dock inte alltid de informerar om detta…

 

Önskemål på lokal för alla som fortfarande är pigga efter spelslut på festivalområdet finns. Problem råder dock med tillstånd för detta.

 

Förslag kom på att Uppsala- respektive Linköpingsorkestrarna borde planera in torgspelningar för att göra reklam för SOF/STORK några veckor före festivalen.

 

Adressen till officiella STORK 2002-hemsidan är: www.stork2002.com