Sammanfattning av protokoll fört vid

Riks-SMASK:s styrelsemöte i Årsta 16/2 2002

STORK2002

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort. Kassör kommer att finnas senast 26/2. Även andra poster är på gång. Ett par nationer har bokats för andra arrangemang trots att kuratorskonventet beslutat att STORK skall genomföras. Detta tas upp i kuratorskonventet. Ordf Erik Naeser övervakar arbetet med STORK2002.

Lundakarneval 2002

Arbete sker för att orkestrar skall bli karnevalister, dvs ha fritt inträde till karnevalsområdet. Orkesterfest planeras äga rum på fredagen 17/5.

SOF2003

Förra kommittén är villig att hjälpa till och känner ansvar inför 2003. Förra kassören är med till dess att ny kassör finns. Val av SOF-general sker om två veckor.

Extrakongressen ht-01

Extrakongress skall absolut anordnas igen och det är bra att vara på kommande orkesterfestivalsort. Det är bra att medlemmarna träffar varandra och genomför diskussioner i grupper.

Medlemsmailadresser

Medlemmarna bör ordna föreningsmailadresser och skicka dem till respektive regionrepresentant för vidarebefordran till ordf Erik Naeser.

Stadgarna

Stadgarna skall ses över så att ett stadgeändringsförslag kan läggas fram till kongressen under STORK2002.

Hemsidan

En ny hemsida är under konstruktion.

Ekonomi

Kassör Niklas Wiksell uppmanar alla att redovisa kvitton före 31/3!

Ny ordförande

Ordf Erik Naeser avgår under STORK, vilket medför att Riks-SMASK behöver ny ordförande.

Medaljarkiv

Det skall kontrolleras om SOF- respektive STORK-kommittén har medaljarkiv med SOF/STORK-medaljer och om så inte är fallet skall ett sådant upprättas.

Nästa möte

Nästa möte beslutas äga rum 22-24/3 i Uppsala.