Protokoll RS-styrelsemöte 2002-05-05

 

§1                  Mötet öppnades av ordförande Erik Naeser.

§2                  Tania valdes till sekreterare.

§3                  Tobias valdes till justeringsman.

§4                  Riket runt

Jonas berättade att orkesterkonventet i Uppsala ordnat ett antal kurser för orkestermedlemmarna, bl. a i arrangering och kompteknik. Nytt presidium väljs onsdagen den 8 maj 2002 och i samband med detta även en ny RS-representant.

Tobias meddelade att sex föreningar från Göteborg åker ner till Lundakarnevalen. I övrigt är det lugnt, orkestrarna laddar för fullt för sommarens turnéer. En dag med alla styrelser för Göteborgsorkestrar har ordnats, med trevlig samvaro och brännbollsspel. Blåshjuden fyller 50 år i höst (26 oktober) och Tongångangarne fyller 40. G-SOF kommer att hållas 021116.

Tania berättade att tre orkestrar haft konserter de senaste helgerna; PQ, SMusK och Mercblecket. Endast Kårsdraget och delar av PQ har planer på att åka till Lundakarnevalen. STORK-helgen krockar som bekant med Quarnevalen i Stockholm. Osquar Mutter hoppar helt över STORK, medan PQ försöker hinna med båda. Övriga orkestrar åker på STORK. Alla orkestrar utom Mercblecket åker på turné i sommar – om man vill kan man vara med på alla! En matrikel med kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i Stockholmsorkestrarna kommer inom kort. Tania letar ersättare till posten som SMASK-ordförande och därmed Stockholmsrepresentant i RS.

Erik meddelade på uppdrag av Stefan att SOF-kommittén för nästa år är under uppbyggnad och redan kommit en bra bit på väg.

§5                  5:1                 Fortfarande råder en hel del problem vad gäller funktionärer till STORK. Kommittén har raggat hårt, men det är svårt att få napp. Det är också lite problematiskt med ekonomin eftersom det är dåligt med sponsorpengar, detta i sin tur beroende på sen start med STORK-arbetet i och med KK:s dröjsmål. STORK-möte hålls 020505 och då görs en ny genomgång av budgeten. Personal på nationerna betalas av STORK.
Det är viktigt att få kontinuitet i STORK-arbetet. Den nuvarande kommittén menar att deras arbete inte är över förrän STORK 2004 är på banan – ett synsätt som RS tycker är mycket bra. Det är också viktigt att man skriver ner vad som behövs i samband med STORK-arrangemanget – ett slags festivaltestamente!
Inblås på årets STORK  sker omkring kl. 14.30. Pinsen har kommit bort i transporten – återstår att se hur man löser detta! Spelschema bestäms 020505 och kommer in i UNT på fredag.

                      5:2                 21 medaljer har gjort till 10-åringarna, dock kommer inte alla dessa personer på middagen. Vi bör bli totalt ca 25 personer på middagen, som startar kl 18.00. Priset är 240 kr per kuvert och RS sponsrar med 40 kr per 10-åring.

                      5:3                 Medaljerna är inlämnade för gravering och hämtas 020506. Hans-Olof Blom har gjort 25 festivaler, dock inte raka. Han kommer att föräras med en T-shirt samt inbjudas till middagen. Utdelning av 10-årsmedaljer kommer att göras i Economicum-parken.

                      5:4                 Senaste anmälan till kongressen var den 3 maj, men det är inte många orkestrar som har anmält sig. Alla kollar med sina resp orkestrar och skyndar på dem efter bästa förmåga. Stadgeändringen har gått ut tillsammans med kallelsen.

                      5:5                 Noterades att vi måste ta reda på huruvida Utblås1 varit observationsorkester och ta ställning till om de skall väljas in i RS.

§6                  Planeringen inför SOF2003 rullar på. Redan nu finns det ganska många medlemmar i kommittén. Årets extrakongress kommer att hållas i Linköping och då får alla en chans att möta kommittén. För övrigt konstaterades att extrakongressen 2000 resp. 2001 uppgick till ungefär lika höga kostnader, trots RS-styrelsens egna arbetsinsatser i samband med evenemanget 2001.

§7                  I år går vi med + 29500 kr, i motsats till förra årets –13000 kr. Eget kapital uppgår till 75791,40 kr.

§8                  Genomgång av elektroniska adresser gjordes. En generell påminnelse till generalsekreterarna gick ut ang. hemsidans presentationstext av RS som ska översättas till diverse språk och presentationen av resp. generalsekreterare. Vår hemsidesmakare har begärt 3000 kr i ersättning i form av varor, vilket verkar helt rimligt. Denna nya sidan kommer upp denna vecka. Information om hur man gör när man spelar in en CD måste uppdateras.

§9                  9:1                 Det har inte hänt så mycket vad gäller komplettering av medaljer. Alliancen har sparat det mesta, närmare bestämt allt from 1976 utom 1978.
9:2                 Erik skall kolla att allt finns med i arkivet. Arkivet kommer att läggas upp på hemsidan. Vidare kommer det att finnas ett klotterplank på hemsidan. Ev. kan mailsidan tas bort, då det bara blir ”tårta på tårta”.
9:3                 Inga övriga kommentarer ang. RS-arkiv.

§10                Stefan kommer att presentera stadgeändringsförslaget på kongressen.

§11                Som förslag på ny ordförande finns Stefan Nilsson. Det är lämpligt med en ordförande med lokalisering i Linköping under SOF-år. Vad gäller Övriga Sverige kommer posten som generalsekreterare sannolikt att tas över av Stina Gjallarhornen. Beslutades att vice ordförande ej behöver utses.

§12                Jonas fixar 25-års-T-shirt samt håller kontakten med GH och jobbar på att få fram en efterträdare. Tobias fixar 10-årsmedaljerna. Tania fixar protokollet – och om hon gör det snabbt får hon en flaska whiskey! Erik sätter ihop en verksamhetsberättelse samt kollar arkivet. Alla ser till att presentationstext till hemsidan tas fram.

§13                Konstaterades att arrangemanget inför Lundakarnevalen är minst sagt rörigt. Dels verkar inte karnevalskommittén vilja ha dit några orkestrar, vilket innebär att spelningstillfällena lyser med sin frånvaro. Dels har informationen varit mycket dålig, bl a har ingen information om instrumentförvaring kunnat lämnas.

§14                Nästa möte blir när det blir!

§15                Erik tackade alla för det gångna året och alla tackade tillbaka!

 

 

 

Vid protokollet:                    Justeras:                               Justeras:

 

 

Tania Asklund                      Erik Naeser                         Tobias Oddstig