Sammanfattning av Riks-SMASK:s styrelsemöte 02.07.13

Närvarande:

Stefan Nilsson, LiTHe Blås, ordförande

Niklas Wiksell, Promenadorquestern, kassör

Tobias Oddstig, Allianceorchestret, generalsekreterare Göteborg

Thomas Andén, Bleckhornen, generalsekreterare Södra Sverige

Stina Karlsson, Gjallarhornen, generalsekreterare Övriga Sverige

Anna Krafft, Hornboskapen, generalsekreterare Uppsala

STORK2002 diskuterades, både positiva och negativa kommentarer fälldes. Ytterligare sammanfattning av festivalen kommer då STORK-kommittén haft möte och den ekonomiska sammanräkningen gjorts, liksom då festivalutvärderingarna sammanställts.

SOF2003 diskuterades också, en kommitté finns, som förbereder festivalen. Då SOF fyller 30 år tyckte styrelsen att ett kalas för gamla festivalkommittéer bör ordnas.

Ekonomi Styrelsen satte budgeten för det kommande verksamhetsåret.

Göromål Fler enkäter från SOF efterlystes. Även Lundakarnevalen ska utvärderas.

Extrakongress skall hållas i Linköping under hösten.

Ordet fritt

Nästa styrelsemöte blir under hösten, innan Extrakongressen, datum ej bestämt ännu.

 

02.08.06

Mötessekreterare Anna Krafft