Översiktligt schema för Extrakongressen 20030124-26

(Ni kommer även att få ut ett motsvarande vid ankomsten.)

 

Fredag

1900 - Samling på Ryds Herrgård. Äta där. Sedan dricker vi pilsner och är sociala. Kvällen avslutas med sovning i Rydsskolan. Tag med sovsäck o liggunderlag.

 

För den som inte hittar till Ryds Herrgård rekommenderas att man från Resecentrum, dit man kommer med tåg, tar buss 213 (mot Malmslätt) eller 214 (mot Ryd) till Ryds Centrum. Där går man till höger om centrumhuset, förbi parkeringsplatsen och fram till det enda hus i Ryd som liknar en herrgård. Känner man sig osäker på sin orienteringsförmåga kan man ringa mig så kommer jag och leder er rätt. Mitt nummer är 0736-10 42 83.

 

Lördag

0900 - Frukost på Universitet och sedan kör vi igång mötena:

 

1.      Vi börjar med att sitta i grupp och prata om våra respektive orkestrar, regioner o dyl.

2.      Därefter diskuterar vi SOF i smågrupper. Ingen formell övergång alltså utan när man i gruppen känner sig redo går man över till SOF. Hur förra SOF var och vad vi önskar oss till SOF2003. Enkätsammanställningen för 2001 kommer delas ut som stöd för diskussionerna.

3.      Efter att ha diskuterat i smågrupper samlas vi så i helgrupp för att lufta våra åsikter tillsammans och förbereda oss för SOF-kommitténs ankomst, vid 1200. SOF kommittén får presentera sig och sina planer, varvid vi får komma med frågor och kommentarer.

4.      Sedan knyter vi ihop det hela och avbryter för lunch.

5.      Mätta och belåtna går vi så över till att diskutera STORK, återigen i smågrupper och likaledes med enkätsammanställningen för 2002 som utgångspunkt.

6.      Vi fortsätter i helgrupp .

7.      Därefter fika

8.      Sedan kommer en presentation från styrelsens sida om Riks-SMASKs verksamhet, följt av en diskussion där ni ombeds komma med åsikter om hur och med vad ni tycker vi ska arbeta.

9.      Nöjda och belåtna med att ha löst alla världens problem avslutar vi dagens möte och går och tar en pilsner och kanske ett bastubad innan det är dags att äta middag tillsammans. Förhoppningsvis får vi sedan sällskap av andra glada gamänger från Linköpingsorkestrarna och SOF, som vill umgås med.

 

Söndag

Vi börjar dagen 0900 med frukost på universitetet.

Därefter övergår vi till den formella kongressen. Se dagordning på hemsidan.

Efter avslutad kongress äter vi lunch och tackar för oss.