Sammanfattat protokoll fört vid Riks-SMASK möte 12/9-13/9 1998 i Linköping

 

Närvarande: 

Carl-Johan Lennström, ordförande

Lotta Flodmark, vice-ordförande

Edvard Svedberg, kassör

Fredrik Törn, Stockholm

 

Vid protokollet: Lotta

 

Formalia

STORK / SOF


Enkäter har gott ut till STORK-98 och SOF-97 för att utvärdera RS insats samt få kommentarer till tänkta förbättringar.
Inget nytt från CC eller STORK angående ekonomiska resultat för STORK. 


STORK-00-general. CC kontaktas av Lotta i kommande vecka för att upprätta plan för framskaffande av en general.

 

Lundakarnevalen


En enkät till deltagande orkestrar ska komma ut. Hans ges i uppdrag att prata med Malin Hanssson om orkesterlivet.

 

Adresser av olika slag


Adressregister till gamla kommittéer kommer att skapas och passwordskyddas.
Orkesteradresser. En uppdatering av rs-orkestrar@af.lu.se kommer att göras.

 

Orkesterförsäkring


Inget nytt

 

Skivarkiv


Fredrik på g

 

Visbok


Fredrik kläckte en ide om en nationell visbok där alla orkestrar kunde bidra med1 sida eller låt per orkester. Detta skulle kunna vara ett sätt att nå ut till den enskilde orkesterstudenten med info om RS.

 

Mötets avslutande


Calle avslutade mötet.