Studentorkesterfestivalen

Både SOF och STORK står för “Studentorkesterfestivalen” och är det som äger rum i maj varje år och som alla studentorkestrar- och baletter längtar efter. Ojämna år hålls den i Linköping under namnet SOF, och jämna år i Uppsala men kallas då STORK. Under dagarna tre (eller möjligen fyra) spelar, dansar, festar, kårtegar och hänger vi med varandra. Den som har varit med 10 gånger i rad, eller totalt 25 gånger, får dessutom en fin utmärkelse! På vår sida festivalhistoria kan du läsa mer om forna festivaler.

SOF/STORK är något du för allt i världen inte vill missa. Kontakta ordförande eller andra PersonerMedKoll^TM i din förening för att anmäla dig.

SOF vs STORK, vad är skillnaden?

STORK brukar hållas på en eller flera nationer i Uppsala, och är mest en inomhusfestival med inslag av torgspelningar. STORK har även en kårtege genom staden, där enbart balkestrarna deltar i. Festivalen är ganska intern, dvs 99 % av deltagarna är/har varit med i en studentorkester/-balett. STORK brukar anordnas av en projektgrupp beståendes av studentorkestermusiker/-balettor i varierat antal.

SOF hålls utomhus i Linköping vid ett festivalområde på universitetet och innehåller förutom studentorkestrar/-baletter också band, annan underhållning och lite av varje. Till SOF så tillhör en kårtege där studenter vid Linköpings universitet tävlar i grupper om att bygga temaenliga bidrag att placera uppe på lastbilsflak. Kårtegen i Linköping blir en folkfest som oftast drar till sig runt 50.000 åskådare för att se på studentbidragen rulla fram och balkestrarna marscherar genom staden. Publikmässigt är SOF en större festival än STORK och är till för balkestrarna, studenter vid Linköping universitet såväl som allmänheten. SOF anordnas av LinTek (teknologernas studentkår vid Linköpings universitet) genom en egen projetkgrupp på 50 personer med mellan 100-200 funktionärer.

Kongress

Traditionsenligt brukar Riks-SMASK hålla kongress under festivalerna vilket är föreningens högsta bestlutande organ och dit alla medlemmar bör skicka två representanter.

10-åringar och 25-åringar

Riks-SMASK ansvarar för att belöna trogna festivalbesökare som gått på 10 festivaler (föredömligen utan avbrott). Dessa dekoreras med den s.k. 10-årsmedaljen (i två exemplar, en finmedalj i silver och en kravallmedalj i plåt) och blir inbjudna till 10-årsmiddagen vilket tveklöst är årets bästa fest.

Det finns även en högre liga för de som besökt minst 25 festivaler och dessa giganter belönas självfallet med en mycket exklusiv 25-årsmedalj. Hittills har endast ett fåtal nått den här nivån.Vill du inte synas på bild på vår hemsida? Maila webmaster!

Fotograf: Fredrik Söderquist